Μενού
Your Cart

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ – ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 Αγορά Αργύρη Σκεπή

 Ξενοδοχείο Τριών Συμμάχων

 ΤΕΙ Αμαλιάδας Σκεπές

 Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας

 Γυμνάσιο Λεπενού

 Δεμενοίκων

 Δημαρχείο Ακράτας

 ΔΕΥΑΠ Στέγη

 Εκκλησία Αγ. Δημητρίου Πάτρας

 Παντάνασσα

 Και μεγάλο αριθμό ιδιωτικών έργων.

 Μουσείο Μαστίχας Χίου

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 PROCOM ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 376 ΠΑΤΡΑ

 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΠΑΤΡΑ

 ΤΡΙΑΙΝΑ ΑΕ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 64 ΠΑΤΡΑ

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ ΠΑΤΡΑ

 ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ ΔΙΟΔΩΡΟΥ 198 ΒΕΛΒΙΤΣΙ ΠΑΤΡΑ

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 293 ΠΑΤΡΑ

 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Σ ΕΥΤΙΧΙΔΟΥ 45 ΑΘΗΝΑ

 ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΡΟΥ 18 ΑΝΘΟΥΣΑ

 ΤΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΑΤΕΒΕ ΠΟΝΤΟΥ 25 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗ

 ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

Υπηρεσίες